top of page

 Jag tränar kreatörer, entreprenörer och mulipassionerade stärka sina mentala förmågor, identifiera sina drömmar och gå från snack till handling.

Mina expertområden är prestation, kreativitet, rädsla och skam.

bottom of page