Jag tränar kreatörer, entreprenörer och mulipassionerade stärka sina mentala förmågor, identifiera sina drömmar och gå från snack till handling.

Mina expertområden är prestation, kreativitet, rädsla och skam.